Poleh

Lhota 763 02
49.159373° ╳ 17.609035°
Ambrůz Jan – KUK (POLEH)

Ambrůz Jan – KUK (POLEH), 2011, dubové a modřínové dřevo Šarovy, na mezi u Lhoty

Přes pole chodíme do hospody ve Lhotě, která je na kopci, a protože nebylo vidět místo, kde se polní pěšinou napojujeme na cestu, napadlo mě vyznačit ten bod a pak jsem přidal další místa, která mohou být zvýrazněna jen tak, ať jsou lépe vidět, a ať je lidé propojují vyšlapáváním rozoraných pěšin. (J. Ambrůz).

Občanské sdružení JINÁKRAJINA, které založili Jan Ambrůz, Kryštof Ambrůz a Pavla Kačírková v roce 2010, vzniklo: „... za účelem snadnějšího prosazování realizace dlouhodobého projektu KŘÍŽE CESTY SOCHY KRAJINA LIDÉ na katastrech obcí Šarovy, Lhota, Salaš a Bohuslavice u Zlína. Snahy občanského sdružení vycházejí z důkladné znalosti místa, do kterého umělecky vstupují, a zároveň z vnímání místa jako celku: sochařskými objekty definujeme body v krajině, výsadbou ovocných stromů zvýrazňujeme linie cest a chodníků, znovunalézáme paměť krajiny, paměť lidí.

ODD!SPOT, z.s.

Spolek pořádá multižánrový festival REPETE. Koná se pravidelně každé léto na zámku v Rožmitále pod Třemšínem.

REPETE festival

Spolek ODD!SPOT pořádá každoročně festival na zámku v Rožmitále pod Třemšínem.

REPETE FEST 

Zámek v Rožmitále pod Třemšínem, Ing. Lízla 1

Multižánrový festival REPETE se koná každým rokem, letos 28.-29.7. 2023. Konáním akce chtějí studenti zvýšit povědomí o této kulturní památce a zároveň finančně podpořit probíhající rekonstrukci zámku v Rožmitále pod Třemšínem. Pro návštěvníky je vždy připraven bohatý program. Koncerty kapel různých žánrů, promítání krátkometrážních filmů, výstavy fotografií, divadelní vystoupení a mnoho další zábavy. 

facebook.com/oddspot.spolek

Smraďoch

Mariánské Lázně 353 01
50.013285° ╳ 12.717990°
Smraďoch

SMRAĎOCH je nezamrzající jezírko v Mariánských Lázních, kterým probublávají výrony CO2 a H2S, s endemitickou flórou. V okolí jezírka jsou mofetová pole, rostliny na okrajích jsou sirnými výpary zbarveny do běla.

fotografie: Chmee2, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

Pages