Galerie Krystal

Galerie se soustředí hlavně na podporu fotografie a současného designu. Pořádá výstavy, vzdělávací programy, besedy, odborné přednášky, výtvarné dílny.

Ekologický institut Veronica

Ekologický institut Veronica je profesionální pracoviště Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica. Svou expertní a vzdělávací činností poskytuje interpretaci odborných environmentálních témat. Zabývá se jak městským, tak venkovským prostředím, v širokém záběru od místního detailu po mezinárodní souvislosti. Provozuje ekologickou poradnu, Centrum Veronica Hostětín a vydává stejnojmenný časopis.

Spolek Domaslav

Spolek domaslav byl založen kolegiem správců fary v Domaslavi. V současné době má ve výpůjčce faru a kostel sv. Jakuba Většího, které opravuje. Pořádá víkendové akce a dílny. Faru také zapůjčuje k pobytům dalších skupin nebo organizací.

Úterský spolek Bart

Úterský spolek Bart byl založen v roce 2000. Impulsem byl sen o rekonstrukci vzácných historických varhan v úterském kostele. Roku 2015 jsme se rozhodli zakoupit zchátralý památkově chráněný dům čp. 69 na úterském náměstí, zvaný dům na růžku nebo také Turbovna. Pustili jsme se do prací na jeho záchraně a zase máme sen: vybudovat tu komunitní dům s kavárnou, historickou expozicí a infocentrem.

Ametyst

Ametyst is a Pilsen nonprofit organization with almost twenty years of tradition. It brings together both small and large people with nature through its practical protection and education. We go often outside: with kids to learn or professionally map flowers and animals due to their protection. Our office is in Pilsen, but the real base for us is the old school in Prusiny u Nebílov.

Ametyst je plzeňská neziskovka s téměř dvacetiletou tradicí. Sbližuje malé i velké lidi s přírodou. Jde na to přes její praktickou ochranu a vzdělávání. Chodíme hodně ven: s dětmi se učit nebo odborně mapovat kytky a zvířata kvůli jejich ochraně. Kancelář máme v Plzni, ale skutečnou základnou je pro nás stará škola v Prusinách u Nebílov.

multižánrový festival GUČA
When: Friday, July 27, 2018 - 10:00 to Saturday, July 28, 2018 - 00:00

areál bývalého kina Pokrok multižánrový festival súčasného umenia na slovenskej dedine hudba│divadlo│diskusie│cestopisy│tanec│literatúra│ film│vizuálne umenie

Mustarinda

Mustarinda reaches for a post-fossil culture in the long term. The energy and logistics solutions, as well as the garden at the Mustarinda house in Hyrynsalmi provide the prerequisites for work based on renewable energy sources and minimal emissions. The exhibitions, events, projects and residence programme at Mustarinda support these goals.

Obraz versus vesnice
When: Tuesday, February 20, 2018 - 19:00

Společenské vědy nás dlouho učí rozdílu mezi tradiční a moderní společností jako rozdílu mezi společnostmi, které se uskutečňují v zásadně odlišných životních prostředích. Zatímco tradiční život je spojován s obrazem vesnice, zemědělstvím a mezigenerační pospolitostí, moderní způsob atomizované existence člověka se odehrává na pozadí průmyslových, betonových městských džunglí. Jak ukazuje historie (aneb „za vším hledej 19. století!“), urbanizace, neboli proces hromadného stěhování lidí do měst, představuje jednu z klíčových příčin výjimečného zrychlení vývoje společnosti ve 20. století.

V populární kultuře, médiích i vizuálním umění se však stále častěji setkáme s obratem zájmu směřovaným mimo městský život. Ať se již projevuje generačním předáváním víkendových chat, či odchodem mladých rodin mezi vesnické starousedlíky, zdá se, že motiv „útěku do přírody“ v kultuře opět nachází rezonanci.

Lze tedy perspektivou „tradičnosti“ pohlížet na venkov v 21. století? A jaké jsou další obrazy venkova mimo kategorie hrabalovské pitoresknosti a zemanovského buranství?

O proměnách vesnice v posledním století, o estetice rurálního a vesnického a životě vizuálního umění na venkově promluví:

VLADAN HRUŠKA, rurální geograf (UJEP) “Proměny českého venkova”

VÍT RÝPAR, urbanista (ČVUT, Ateliér Sitta) “Vesnice mezi domy – venkovský charakter prostředí”

DENISA BYTELOVÁ, kurátorka & SRÁČ SAM, umělkyně (galerie sam83) “Gastarbeiter”

Místo: Petrohradská 438/13, 10100, Praha

Vstup: ZDARMA

více na: https://www.facebook.com/fresheye/ a http://fresh-eye.cz/

Pages