Výměník / Dizajnpark

Kulturní, kreativní a komunitní prostor v bývalém tepelném výměníku v karlovarských Tuhnicích. O prostor se stará pět karlovarských spolků: PROTEBE live, Vzbuďme Vary, Cirkus Céres, Žijeme TUhnice a KultiVary.

Díra výstavní

The area of ​​a glazed niche in the center of Chrudim used for exhibitions. The art of grasping thoughts, attitudes, inner appeals and personal reflections. Lively, free and open. Minigallery, which is open to the public - day and night.

Prostor zasklené niky v centru Chrudimi sloužící k výstavám. Umění uchopování myšlenek, postojů, vnitřních apelů a osobních reflexí. Živé, svobodné a otevřené. Minigalerie, která je volně přístupna veřejnosti – ve dne v noci.

Třeboň 105

Třeboň 105 je multifunkční kulturní objekt, který nabízí kromě umělecké Galerie 105 také otevřenou letní scénu s filmovou, divadelní a hudební produkcí. V srdci jihočeské Třeboně přímo na náměstí čp.105 tak můžete navštívit dvůr, kde je situováno Divadlo 105, lehce přetvořitelné do Biografu 105 či na prostor pro konání koncertů. Snahou stopětky je hledat a přinášet alternativy k tomu, co malé město jako Třeboň může v oblasti kultury nabídnout.

Balbineum

Cílem spolku Balbineum je záchrana a obnova areálu jezuitské koleje v Jičíně spojená se snahou o jeho zpřístupnění, ke kterému došlo po mnohaletém úsilí v květnu 2022. Balbineum odkazuje až k Bohuslavu Balbínovi, jednomu z nejvýznamnějších členů jezuitského řádu, který v Jičíně působil.

V koleji spolek provozuje kulturní a vzdělávací centrum, kde se zaměřuje na rozvoj tradičních řemesel a podporu znalostí i dovedností z oblasti lidové kultury.

SOL / prostor pro umění a odpočinek

Nabízíme možnost spočinout, ztišit se, meditovat či se setkat s těmi, se kterými je nám dobře. V programu tvoříme události, v jejichž atmosféře je možné odpočívat. Veškerý kulturní program tvoříme s myšlenkou na rekreaci, zpomalení a s ohledem na udržitelné fungování – nejen ve smyslu ekologie, ale i vynaložené energie všech zúčastněných. Umělcům a umělkyním nabízíme rezidence a místo pro práci v tichu, s možností odstupu a soustředění. Vracíme se tak přeneseně k myšlence jezuitské kontemplace.

SOL funguje v rámci spolku Balbineum, z. s.

Jakoby kavárna

Jakoby kavárna. Nebo bar, čajovna. Chillout. Prostor je častým dějištěm koncertů, slam poetry, čtení, workshopů a dalších kulturních akcí.

Kočí v Chotči

Kočí v Chotči je hudebně-divadelní festival pořádaný od roku 1996 ve vesnici Choteč u Jičína. Datum festivalu každoročně odvozujeme od druhé soboty v srpnu.

Program se děje na různých místech ve vesnici (v hospodě, na dvoře, na dětském hřišti, na hnojišti, u rybníka, v kostele i jinde) a v okolní přírodě (na louce, v lese, na stromě i na dně bývalého rybníka a bývalé skládce). Program je doplněný také o odborné přednášky. V rámci festivalu se pracujeme s tím, co je. Český venkov neidealizujeme, ale snažíme se vytvořit sváteční chvíli pro všechny zúčastněné, místní obyvatele i přespolní návštěvníky. Festival pořádá Zahrádkářský a sportovní spolek Choteč.

Pages