o RurArtMapě

english test

Mapa uměleckých a ekologických iniciativ sleduje nezávislou kulturu v oblastech mimo hlavní centra. Do česko-slovenského geografického prostoru zakresluje rozmanité aktivity - zejména - na venkově působících institucí, spolků i jednotlivců. Zdánlivé okraje často ukrývají pozoruhodné iniciativy, jež svébytně oživují dané prostředí. S mapou budou vaše cesty blátivé, klikaté a trnité.

RurArtMap je projekt spolku yo-yo, založeného v březnu 2009 skupinou umělců, kurátorů a organizátorů. Od roku 2012 byl spolek aktivní v kravíně v Hranicích u Malče, kde kde zorganizoval několik sympózií a letních dílen zaměřených na umění, ekologii a lokální témata. V současnosti se věnuje vydávání RurArtMap a další publikační činnosti.

Tiskové verze RurArtMap i webový portál se uskutečňují za finanční podpory Ministerstva kultury a Státního fondu kultury České republiky.