Poleh

Lhota 763 02
49.159373° ╳ 17.609035°
Ambrůz Jan – KUK (POLEH)

Ambrůz Jan – KUK (POLEH), 2011, dubové a modřínové dřevo Šarovy, na mezi u Lhoty

Přes pole chodíme do hospody ve Lhotě, která je na kopci, a protože nebylo vidět místo, kde se polní pěšinou napojujeme na cestu, napadlo mě vyznačit ten bod a pak jsem přidal další místa, která mohou být zvýrazněna jen tak, ať jsou lépe vidět, a ať je lidé propojují vyšlapáváním rozoraných pěšin. (J. Ambrůz).

Občanské sdružení JINÁKRAJINA, které založili Jan Ambrůz, Kryštof Ambrůz a Pavla Kačírková v roce 2010, vzniklo: „... za účelem snadnějšího prosazování realizace dlouhodobého projektu KŘÍŽE CESTY SOCHY KRAJINA LIDÉ na katastrech obcí Šarovy, Lhota, Salaš a Bohuslavice u Zlína. Snahy občanského sdružení vycházejí z důkladné znalosti místa, do kterého umělecky vstupují, a zároveň z vnímání místa jako celku: sochařskými objekty definujeme body v krajině, výsadbou ovocných stromů zvýrazňujeme linie cest a chodníků, znovunalézáme paměť krajiny, paměť lidí.