Cifra Gallery

White cube in disguise. Bohemian Switzerland Gallery opened only on Openings and on request.

Bíla kostka v přestrojení. České Švýcarsko. Galerie otevřená během vernisáží a na požádání.

Fara Vincence Zahradníka

Centrum Vincence Zahradníka zkoumá, rozvíjít a předávát odkaz této významné osobnosti. Program centra zahrnuje výukové programy, publikační a muzejní činnost a různé formy práce s veřejností.

Centrum pro budoucnost

Centre For The Future is an international Think-and-Do-Tank which promotes research and action directed towards a sustainable, just and diverse future.

Centrum pro budoucnost je mezinárodní nezisková organizace, která působí na kulturu a životní prostředí ve Slavonickém regionu.

Benediktus

Benediktus is an association of people with and without intellectual disabilities who live a daily life in a mutual community. BeneBend is the musical band of our community where people with disabilities play and sing together with assistants. Our activities are based on cultural traditions and the use of traditional crafts, which we want to pass on to the current generation.

Benediktus je komunita lidí s mentálním postižením a bez něj, kteří žijí každodenní život ve vzájemném společenství. BeneBend je kapela naší komunity, kde hrají a zpívají lidé s postižením spolu s asistenty. Obnovujeme tradiční slavnosti a zvyky našich předků. Pořádáme slavnosti na Modletíně, tradiční velikonoční pašijové divadelní hry, benefiční koncerty a další akce.

Bečovská botanická zahrada

Bečovská botanická zahrada o rozloze 9 hektarů je původně jedna z nejvýznamnějších historických sbírkových zahrad v Čechách.

Umělecká kolonie Bastion IV

Spolek přátel výtvarného umění i jiných uměleckých oborů ve spojení s výchovou k ochraně přírody a krajiny.

[ca

The project contemporary czech art aims to present the works of contemporary Czech artists whose artistic expression may be regarded as distinctive and extraordinary to both the lay and professional public. The project’s goal is to alleviate the conflict between the contemporary spectators and contemporary art.

Projekt contemporary czech art byl založen, aby napomohl prezentovat široké, ale i odborné veřejnosti díla současných českých umělců a umělkyň, jejichž výtvarný projev lze považovat za osobitý a výjimečný. Za cíl si klade umenšovat rozpor mezi současným publikem a současným uměním.

atlas forem

Galerie současného umění ve výloze ateliéru atlas forem.

Art Space NOV

NOV je spolek pro soudobou a mladou tvorbu. Provozuje galerii Art Space NOV – prostor pro současné umění s důrazem na instalace, performance, video art, multimediální projekty, které se vztahují ke geniu loci sklepa renesančního domu č. 49 na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Vernisáže jsou vždy kolem novoluní, doprovodný program (autorská čtení, koncerty) přibližně při úplňku.

RurArtMap 2021
V letošním roce vydáváme tištěnou mapu již podesáté! Mapa sleduje nezávislou kulturu v oblastech mimo hlavní centra, kde se před létem otřepává z vynucené izolace. Opět vás zveme k putování po zarostlých cestách za uměním, které se usídlilo ve mlýnech, na farách, hřbitovech, na loukách a v lesích, ve skanzenech, v lázních, na farmách, v továrnách, v kostelích, na nádražích, v zaniklých obcích, na pastvinách, v garážích, v autobusových zastávkách či v silech. Jako přílohu jsme zvolili architektonické a krajinářské projekty související s vodou: najdete zde přehradní nádrže, zaplavené obce, vodní elektrárny, obnovené mokřady, lázně, koupaliště i několik vodou nasáklých uměleckých děl. Na mapě je barvami vyznačený úhrn srážek za posledních 10 let.

Pages