Galerie Blansko

Dvorská 2
Blansko 678 01
49.365055° ╳ 16.644959°
Galerie Blansko

Galerie města Blanska je regionální galerií, prezentující současné umění ve dvou výstavních prostorách. Celoroční dramaturgie není vymezena tematicky, ale sleduje průřez médii a generací, umělkyně a umělce spjaté s regionem i etablované na umělecké scéně.

Galerie AMB

Ambrožova 729/1
Hradec Králové 500 02
50.209283° ╳ 15.822329°
Galerie AMB

Galerie ve Sboru kněze Ambrože Církve československé husitské.

GaP / Galerie a Prostor

Kollárova 27
Znojmo 669 02
48.852944° ╳ 16.052244°
GaP / Galerie a Prostor

GaP / Galerie a Prostor je galerie současného umění a zároveň prostor pro rozvoj, vzdělávání i potěchu duše. GaP chce být místem, který buduje sousedskou komunitu a kde se setkávají různé generace nad různými formami umění. Prostor pro kulturu zapůjčilo město Znojmo.

Galerie 18

Jiřího náměstí 36
Poděbrady 290 01
50.142451° ╳ 15.116786°
Galerie 18 - G18

Dočasný projekt v opuštěných prostorech historického domu, který čeká na nové využití. Nekomerční poděbradský pop-up kulturní prostor pro všechny druhy umění a všechny generace

Ferenc Futurista

Vrážská 324
Černošice 252 28
49.958672° ╳ 14.322978°
Sousedský klub Ferenc Futurista

Klub Ferenc Futurista byl založen v prosinci 2011 jako nezisková iniciativa několika přátel, kteří měli chuť v Černošicích vytvořit prostor pro setkávání s nepodbízivým uměním, chuť založit místo, v němž se prolíná lokální a centrální kultura, místo, které se nevnucuje a zároveň je výrazné. Klub-kavárnu-bistro-malý sál v jednom, kde se hosté cítí jako doma a zároveň jsou překvapováni.

Cifra Gallery

Doubice 174
Doubice 407 47
50.889839° ╳ 14.456088°
Cifra Gallery

White cube in disguise. Bohemian Switzerland Gallery opened only on Openings and on request.

Bíla kostka v přestrojení. České Švýcarsko. Galerie otevřená během vernisáží a na požádání.

Centrum Vincence Zahradníka

Zubrnice 39
Ústí nad Labem 400 02
50.650650° ╳ 14.221178°
Fara Vincence Zahradníka

Centrum Vincence Zahradníka zkoumá, rozvíjít a předávát odkaz této významné osobnosti. Program centra zahrnuje výukové programy, publikační a muzejní činnost a různé formy práce s veřejností.

Centrum pro budoucnost

Náměstí Míru 456
Slavonice 378 81
48.998254° ╳ 15.349816°
Centrum pro budoucnost

Centre For The Future is an international Think-and-Do-Tank which promotes research and action directed towards a sustainable, just and diverse future.

Centrum pro budoucnost je mezinárodní nezisková organizace, která působí na kulturu a životní prostředí ve Slavonickém regionu.

Benediktus

Klášterní 60
Chotěboř 583 01
49.792123° ╳ 15.711445°
Benediktus

Benediktus is an association of people with and without intellectual disabilities who live a daily life in a mutual community. BeneBend is the musical band of our community where people with disabilities play and sing together with assistants. Our activities are based on cultural traditions and the use of traditional crafts, which we want to pass on to the current generation.

Benediktus je komunita lidí s mentálním postižením a bez něj, kteří žijí každodenní život ve vzájemném společenství. BeneBend je kapela naší komunity, kde hrají a zpívají lidé s postižením spolu s asistenty. Obnovujeme tradiční slavnosti a zvyky našich předků. Pořádáme slavnosti na Modletíně, tradiční velikonoční pašijové divadelní hry, benefiční koncerty a další akce.

Bečovská botanická zahrada

Bečov nad Teplou 364 64
50.082749° ╳ 12.833351°
Bečovská botanická zahrada

Bečovská botanická zahrada o rozloze 9 hektarů je původně jedna z nejvýznamnějších historických sbírkových zahrad v Čechách.

Pages