KultirVAR

Na Rybníčku 387/6
Liberec 460 07
50.766028° ╳ 15.051787°
KultiVAR

KultiVAR je coworkingové centrum věnované řemeslu, designu, kultuře a sdílené kanceláři.

Kulturák Archa

Lubná 125
Lubná 569 63
49.774089° ╳ 16.223698°
Kulturák Archa

Projekt Kulturák Archa bilancuje na pomezí galerie a komunitního centra. Naši výstavní činnost obohacujeme o doprovodné programy v podobě přednášek, koncertů a edukačních programů.

Kulturní centrum Řehlovice

Na statku 20
Řehlovice 403 13
50.612845° ╳ 13.955194°
Kulturní centrum Řehlovice

Kulturní centrum Řehlovice pořádá mezinárodní projekty na bývalém poplužním statku pánů z Bílé. Naše občanské sdružení bylo založeno se záměrem pořádat česko-německé kulturní a společenské akce, jako jsou sympozia, studijně výměnné a poznávací zájezdy, výstavy, literární setkání, přednášky, divadelní a filmová představení.

Lesoochranarske zoskupenie Vlk

Tulčík 310
Tulčík 082 13
49.086506° ╳ 21.309613°
Lesoochranarske zoskupenie Vlk

To live a dignified life, we need a healthy country. Such a country needs natural forests. At the present time, however, forests are on the margin of interest of state administration as well as of the considerable part of population. And even if someone happens to take interest in the forests, they are regarded only as a potential source of profit. Slovak forests ravaged by clearcuts are exported abroad under scandalous circumstances and under the supervision of state administration. The bad state of forests resulting from the tragic forest management is being justified in the public by use of lame excuses about air pollution. The truth, however, is hidden in the forest management plans, kept a secret tooth and nail. The forest companies keep asking for state subsidies for forest "damages", at the same time killing off all predators that are capable of eliminating these damages in a natural way. Wood is logged even in nature reserves and natural parks! Therefore it's time to say loud STOP! And to act. That's why we are here. We want to be the alternative. The alternative formed by honest, incorruptible people, who simply "Protect forests".

Also on behalf of those, who don't have the time, knowledge, courage, or will to do so.

Jedným z hlavných cieľov organizácie je vytvorenie siete bezzásahových lesov na 10 % územia Slovenska, a to aj vytváraním súkromných rezervácií. Vďaka akcii Kúp si svoj strom vznikla prvá súkromná lesná rezervácia v strednej a východnej Európe, SPR Vlčia v Čergove (21,24 ha) a v súčasnosti ľudia symbolickou kúpou stromu prispievajú na jej rozšírenie. Podarilo sa už prikúpiť 59,37 ha. Stromy sa často aj darujú k rôznym príležitostiam. Kto si chce prísť strom osobne vybrať, môžeme ho sprevádzať. Pre širokú verejnosť organizujeme jedinečné terénne semináre Gaia – náš domov v lesoch severovýchodného Slovenska: 2. 6. – 10. 6. v Čergove, 15. 9. – 23. 9. v Busove. Počas letného tábora obnovujeme značenie niektorej zo súkromných či štátnych rezervácií, teraz to bude v Kyjovskom pralese vo Vihorlate: 30. 7. – 5. 8.

Luhovaný Vincent

Antonína Slavíčka 267
Lázně Luhačovice 763 26
49.100534° ╳ 17.762609°
Luhovaný Vincent

The non-profit organization Luhovaný Vincent is an organizer of the eponymous festival. Its aim is to enrich the cultural life of Luhačovice and develop live music, theatre, dance, visual, literary and film art forms. At the same time fill the educational and enlightenment aim with discussions, lectures and presentations. The festival is volunteer based, it revitalizes the spa environment and enriches the colouring of the peaceful spa city.

Spolek Luhovaný Vincent je pořadatelem stejnojmenného festivalu, jehož cílem je obohacení kulturního života Luhačovic a rozvoj živých hudebních, dramatických, tanečních, výtvarných, literárních a filmových forem. Zároveň prostřednictvím besed, přednášek a prezentací naplňuje edukativní a osvětový záměr. Festival funguje na dobrovolnické bázi, revitalizuje lázeňský prostor a obohacuje kolorit poklidného lázeňského města.

Magazín Terezín

náměstí Československé armády 87
Terezín 411 55
50.510538° ╳ 14.148977°
Magazín Terezín (již nefunguje)

The multi-functional space magazín first opened at the beginning of October 2015. It wanted to become a fresh and dynamic centre of culture and education not only for Terezín inhabitants. Guests from the whole world had the possibility to participate at putting together the whole-year-long program of activities that could leave the hinterland of magazín and reach the streets of Terezín.

Multifunkční prostor magazín se svým uživatelům otevřel na začátku října 2015. Měl svěžím a dynamickým způsobem sloužit jako centrum kultury a vzdělávání nejen obyvatelům Terezína. Hosté z celého světa měli možnost podílet se na sestavení a uskutečnění celoročního pořadu aktivit, které mohou ze zázemí magazínu přesáhnout i do terezínských ulic.

Menteatrál

Bartošovice v Orlických horách 84
Neratov 517 61
50.213611° ╳ 16.549444°
Menteatrál

Menteatrál is unique international festival of theaters working with mentally disabled people, which takes place from 2014 every year at the end of July in village Neratov, North Bohemia.

Festival Menteatrál je platforma pro setkání divadelních souborů a umělců, kteří se dlouhodobě zabývají prací s lidmi s mentálním znevýhodněním a jiných specifických skupin a snaží se svojí tvorbou přinést na českou uměleckou scénu téma důležitosti integrace a soužití s tzv. znevýhodněnými lidmi. Divadlo, workshopy, diskuze, koncerty a především naopakovatelná atmosféra. Setkání umělců a příznivců divadelní tvorby s lidmi s mentálním postižením.

Mustarinda

Paljakantie 61
89400
64.725371° ╳ 28.085410°
Mustarinda

Mustarinda reaches for a post-fossil culture in the long term. The energy and logistics solutions, as well as the garden at the Mustarinda house in Hyrynsalmi provide the prerequisites for work based on renewable energy sources and minimal emissions. The exhibitions, events, projects and residence programme at Mustarinda support these goals.

Na Kalvárii

Návrší Kalvárie - kopec Ostrý
Ostré u Úštěka 411 45
50.584643° ╳ 14.372210°
Na Kalvárii

Výstavní prostor Na Kalvárii se nachází na barokním poutním místě nedaleko obce Ostré u Úštěka, na vrcholu kopce Ostrý, jedné z dominant Českého Středohoří. Spolu s barokním, částečně zchátralým areálem vyvolává pocity sounáležitosti s místem a kontemplaci, které se iniciátoři rozhodli prostřednictvím umělců a jejich děl násobit a zprostředkovávat ostatním návštěvníkům.

Národní centrum zahradní kultury

Generála Svobody 1192/39
Kroměříž 767 01
49.297528° ╳ 17.383106°
Národní centrum zahradní kultury

A multi-disciplinary centre in the field of care of historical gardens and parks in the Czech Republic. It tries to increase the awareness about the garden culture and rehabilitate it as one of the basic elements in human vs. nature relations.

Multioborové centrum pro oblast péče o historické zahrady a parky v České republice. Snaží se zvýšit povědomí o zahradní kultuře a rehabilitovat ji jako jeden ze základních prvků ve vztahu člověka a přírody.

Pages