Súľov-Hradná

Súľov-Hradná 013 52
49.164696° ╳ 18.588138°
Zraková Pyramída

{{{C}}}

Juraj Gábor chooses one static view into an open landscape where he places his wooden object. The object is framing the only (real) view, becomes the monument in landscape and for landscape or can be used as an emergency tourist shelter.

Juraj Gábor vyberá jediný statický pohľad do otvorenej krajiny, kde umiestňuje svoj drevený objekt. Objekt rámuje jediný (reálny) výhľad, stáva sa monumentom v krajine a pre krajinu, alebo slúži ako núdzový turistický prístrešok.

spolek Zlínský Zvěřinec

Průmyslová 513
Lukov 763 17
49.287060° ╳ 17.728485°
Zvěřinec

Zvěřinec je kreativní dobrovolnický spolek působící na Zlínsku, který má za cíl otevírat region uměleckým projektům zvenčí a zároveň podporovat lokální kulturní podhoubí. Pořádá koncerty, divadelní představení, workshopy, přednášky a zlínskému publiku tak zpřístupňuje současnou kulturní scénu.

[ca

Dolnostudénská 2950/5
Šumperk 787 01
49.957598° ╳ 16.977556°
[ca

The project contemporary czech art aims to present the works of contemporary Czech artists whose artistic expression may be regarded as distinctive and extraordinary to both the lay and professional public. The project’s goal is to alleviate the conflict between the contemporary spectators and contemporary art.

Projekt contemporary czech art byl založen, aby napomohl prezentovat široké, ale i odborné veřejnosti díla současných českých umělců a umělkyň, jejichž výtvarný projev lze považovat za osobitý a výjimečný. Za cíl si klade umenšovat rozpor mezi současným publikem a současným uměním.

Pages