Zastávka 194

náměstí T. G. Masaryka 194
Chotěboř 583 01
49.719623° ╳ 15.670137°
Zastávka 194

Nejstarší dům v Chotěboři začíná další etapu svého dlouhého života. Noví majitelé, současně členové spolku Dobrá společnost, ho od loňského roku proměňují v komunitní centrum. Od roku 2017 se pracuje na restaurování barokní fasády a odvlhčení interiéru přízemí a s výkopovými pracemi proběhne archeologický průzkum a snad dojde i na novou podlahu.

Zauhlovačka

Rumburská
Vranice nad Nisou 463 11
50.743103° ╳ 15.086392°
Zauhlovačka - AvantgArt

Projekt kulturního centra ve věži – Zauhlovačka se zaměřuje na oživení památkově chráněné technické stavby zauhlovací a vodárenské věže nacházející se v obci Vratisalvice nad Nisou. Hlavním cílem je vytvořit inspirativní místo pro setkávání, tvorbu a relaxaci všech věkových skupin, s myšlenkou na obnovu tradičních řemesel a probouzení uměleckého cítění.

Zeměloď

chatová osada Sedliště
Sázava 285 06
49.863567° ╳ 14.908666°
Zeměloď

Zeměloď je spolek, který propaguje udržitelné bydlení. Zeměloď je také ostrovní dům, který není napojen na sítě a je postaven velkou měrou z použitého materiálu a místní hlíny; první Zeměloď ve střední Evropě - zvanou Zeměnka - postavil spolek Zeměloď poblíž Sázavy pod vedením arch. Reynoldse a s pomocí spousty ochotných lidí. Byla postavena 980 let po založení Sázavského kláštera; její hrubá stavba trvala 21 dní - od 5. do 25. května 2012. Evropské centrum Zeměloď, které Zeměloď vlastní a spravuje, bude po dokončení sloužit jako informační a vzdělávací centrum soběstačných staveb.

Zhoř Kultura

Zhoř
Krakovec 270 35
50.025338° ╳ 13.661406°
Zhoř Kultura

Pořádáme výstavy, koncerty a další akce ve Zhoři u Krakovce a na okolních polích, lesích a rybnících. Rozvíjíme kulturní život v bývalém velkostatku ve spolupráci s místními obyvateli, farmáři a umělci. Naše akce propojují místní komunitu a uznávané umělce.

Živá vila

Nádražní 364
Prachatice 383 01
49.015140° ╳ 14.008544°
Živá vila

During the last two years, the Kral villa in Prachatice has been among the main independent cultural centres of the south Bohemia. This important functionalist building, built in between 1930 - 1932 by a Viennese architect Fritz Reichel, was taken care of by an association Živá vila. It organized tens of concerts, exhibitions, lectures or theatre performances here. But the activities of the members of the association - who at the same time tried to protect the building from the nonsensical demolition due to the construction of a bypass - was an eyesore for Prachatice councilmen. They decided to withdraw from the contract of lease, and for a certain also prevented the declaration of the villa as a monument. According to Prachatice mayor Martin Malý it makes no sense to take care of the building until the Minstry of Culture decision is announced. It is now being examined, which public interest dominates - if the architectural and cultural value of the villa from the period of the First Czechoslovakian Republic, or the building of the road, which had been planned already since the 1970s and its realization is far away. The councilmen refuse to start a new contract of lease until the Ministry decision is clear, and villa slowly deteriorates.

Poslední dva roky patřila prachatická Kralova vila mezi hlavní nezávislá kulturní centra jihu Čech. Tehdy o tuto významnou funkcionalistickou stavbu, postavenou v letech 1930 – 1932 vídeňským architektem Fritzem Reichlem, pečoval spolek Živá vila, z. s., který zde uspořádal desítky koncertů, výstav, přednášek či divadelních představení. Aktivita členů spolku, kteří se zároveň snažili o zachránění stavby před nesmyslnou demolicí kvůli stavbě obchvatu, byla ovšem trnem v oku prachatickým radním. Ti proto vypověděli spolku nájemní smlouvu a pro jistotu ještě podali rozklad proti prohlášení vily za kulturní nemovitou památku. Podle vyjádření starosty Prachatic, Martina Malého, se o objekt nemá smysl starat do doby, než bude s jistotou jasné rozhodnutí ministerstva kultury. Jeho pracovníci tedy v současnosti prověřují, jaký veřejný zájem převažuje – zda architektonická a kulturní hodnota cenné prvorepublikové vily, či stavba silniční přeložky, jež se plánuje již od sedmdesátých let minulého století a její realizace je v nedohlednu. Do doby, než ministerstvo rozhodne, ovšem zároveň radní odmítají vypsat novou nájemní smlouvu a vila tak opět postupně chátrá.

Súľov-Hradná

Súľov-Hradná 013 52
49.164696° ╳ 18.588138°
Zraková Pyramída

Juraj Gábor chooses one static view into an open landscape where he places his wooden object. The object is framing the only (real) view, becomes the monument in landscape and for landscape or can be used as an emergency tourist shelter.

Juraj Gábor vyberá jediný statický pohľad do otvorenej krajiny, kde umiestňuje svoj drevený objekt. Objekt rámuje jediný (reálny) výhľad, stáva sa monumentom v krajine a pre krajinu, alebo slúži ako núdzový turistický prístrešok.

spolek Zlínský Zvěřinec

Průmyslová 513
Lukov 763 17
49.287060° ╳ 17.728485°
Zvěřinec

Zvěřinec je kreativní dobrovolnický spolek působící na Zlínsku, který má za cíl otevírat region uměleckým projektům zvenčí a zároveň podporovat lokální kulturní podhoubí. Pořádá koncerty, divadelní představení, workshopy, přednášky a zlínskému publiku tak zpřístupňuje současnou kulturní scénu.

[ca

Dolnostudénská 2950/5
Šumperk 787 01
49.957598° ╳ 16.977556°
[ca

The project contemporary czech art aims to present the works of contemporary Czech artists whose artistic expression may be regarded as distinctive and extraordinary to both the lay and professional public. The project’s goal is to alleviate the conflict between the contemporary spectators and contemporary art.

Projekt contemporary czech art byl založen, aby napomohl prezentovat široké, ale i odborné veřejnosti díla současných českých umělců a umělkyň, jejichž výtvarný projev lze považovat za osobitý a výjimečný. Za cíl si klade umenšovat rozpor mezi současným publikem a současným uměním.

Pages