Nová Perla

Kyjov 37
Krásná Lípa 407 47
50.911995° ╳ 14.461507°
Nová Perla

Na levém břehu Křinice jižního okraje Krásné Lípy vzniká Nová Perla. Nový přístav těch, co tvoří. Před více než desetiletími opuštěnou níťárnu v Kyjově osídlí nejen tvůrci ale všichni ti, které soběstačná komunita potřebuje ke svému životu.

Nový dvor

Šurda 144
Brhlovce 935 02
48.215247° ╳ 18.739103°
Nový dvor

Nový dvor association is an art-craft educational society and an open platform for the actual craft activity, art handicraft and art in the context of possible permacultural wholes. Our main aim is to connect those areas with real life, to participate in creating permacultural units in contemporary society with the final aim of raising the quality and richness of life. The main activity of Nový dvor in the few following years is the rennovation of the objects in the Reservation of monuments of folk architecture - rock habitat Brhlovce.

Občianske združenie Nový dvor je umelecko-remeselná vzdelávacia spoločnosť a je otvorenou platformou pre súčasnú remeselnú činnosť, umelecké remeslo a umenie v kontexte možných permakultúrnych celkov. Našim hlavným zámerom je prepájať tieto oblasti s reálnym životom, podieľať sa na vytváraní permakultúrnych celkov v súčasnej spoločnosti s konečným cieľom vplývať na zvyšovanie kvality a bohatosti života. Hlavnou činnosťou občianskeho združenia Nový dvor počas najbližších rokov je obnova objektov v Pamiatkovej rezervácií ľudovej architektúry- skalné obydlia Brhlovce.

NUUK - Kulturní sauna a osvěžovna

u slepého ramene Labe
Hradec Králové - Stará Třebeš 500 11
50.187077° ╳ 15.817113°
NUUK - sauna a osvěžovna

Kulturní sauna a osvěžovna. ​Kapky potu tak průměrně jednou týdně přetavíme v nějakej ten koncert, performance, divadlo, počtení nebo poplácání rituální metlou.

Spolek Obnaženi

Šafaříkova 2254
Chomutov 430 03
50.465675° ╳ 13.404457°
Obnaženi

Spolek Obnaženi sdružuje profesionální umělce a kulturní aktivisty s osobním vztahem k Chomutovu. Zkušenosti často nabyté studiem na uměleckých školách a účastí na prestižních uměleckých projektech po celém světě, členky a členové spolku Obnaženi od roku 2003 vrací nazpět do Chomutova. Vrcholem jejich aktivit je každoročně multižánrový festival Obnaženi, který patří přinejmenším v Ústeckém kraji k tomu nejlepšímu na poli performance, tance, alternativní hudby, literárního či výtvarného umění.

Okolojeles

lesní areál Doubí
Nárameč 675 03
49.264413° ╳ 15.974725°
Okolojeles

Hudební festival v přírodě a s přírodou v kulturním areálu Doubí v Náramči u Třebíče.

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu

Ostrava
49.820923° ╳ 18.262524°
Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu

Spolek je intelektuální povahy, podporuje kritické myšlení, tříbení názorů, diskusi (a učit se jí) a humor v otázkách související s Ostravou a profesními zájmy členů spolku. Navazuje volně na obdobné spolky v předválečném období.

Opuštená (re)kreácia

Trenčianske Teplice
Trenčianske Teplice 914 51
48.909489° ╳ 18.167536°
Opuštená (re)kreácia

Abandoned (re)creation was founded in 2011 in the spa town of Trenčianske Teplice, which is a significant place abounding in 20th century quality architecture. Many of these buildings have been abandoned in spite of representing cultural heritage that exceeds Slovak borders. Due to this fact, Abandoned (re)creation has been gradually transformed from an arts workshop for students into a project with scholarly background, which promotes salvage of modernist architecture monuments in Trenčianske Teplice.

Opustená (re)kreácia vznikla v 2011 v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice. Toto mesto je známe vysokou koncentráciou kvalitnej architektúry 20. storočia avšak mnohé objekty dnes chátrajú aj napriek tomu, že sa jedná o národné kultúrne pamiatky, ktoré svojím významom presahujú hranice Slovenska. Vzhľadom na tento fakt sa Opustená (re)kreácia postupne transformovala z umeleckého workshopu pre študentov, na projekt s odborným pozadím, ktorý vystupuje za záchranu pamiatok modernistickej architektúry Trenčianskych Teplíc. Projekt se bude postupne presúvať aj do ostatných slovenských kúpeľných miest

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

Jiráskova 2
Rychnov nad Kněžnou 516 01
50.170593° ╳ 16.268159°
Orlická galerie

Pro potřeby expozic Orlické galerie jsou upraveny prostory ve druhém poschodí Kolowratského zámku. Orlická galerie dokumentuje české výtvarné umění od přelomu 19. a 20. století do současnosti, se zaměřením na díla, která místem vzniku, námětem nebo osobou autora mají vztah k regionu Orlických hor a Podorlicka.

Areál Bolfánek

Kvapilova 67
Chudenice 339 01
49.459593° ╳ 13.162666°
Otisk

Občanské sdružení Otisk realizuje své projekty na území mikroregionu Běleč a Chudenicka , kde působí převážně v tzv. Lesním komplexu Žďár nad Chudenicemi.

Sdružení provozuje známou rozhlednu Bolfánek , spravuje přilehlou Šlépějovou kapli , obnovuje v areálu Bolfánek historické stavby – kamenné opěrné zdi a přístupové schody bývalého kostela sv.Wolfganga. V září roku 2012 dokončilo rekonstrukci bývalé poustevny , později hájovny, pod rozhlednou Bolfánek.

Oživme Prameny

Prameny 353 01
50.076546° ╳ 12.778087°
Oživme Prameny

From our founding in 2013 we have tried to enliven some places in the village and organize social events. Among our main activities are the reconstruction of the mineral springs Rudolph and Gisela and making their surrounding - a former spa park - accessible. An annual event called Opening the mineral springs followed the project. We also renovated the chapel of the Parth family, cleaned the Virgin Mary chapel from debris and overgrown trees, renovated the statue of St. John of Nepomuk, planted several trees in the village and other activities.

Od svého založení v roce 2013 se snažíme o oživení některých míst v obci a organizování společenských událostí. Mezi hlavní počiny se řadí rekonstrukce minerálních pramenů Rudolf a Gisela a zpřístupnění jejich okolí - bývalého lázeňského parku. Na projekt navázala každoroční společenská akce s názvem Otvírání minerálních pramenů. Za sebou máme také rekonstrukci kaple rodiny Parth, vyčištění kaple Panny Marie od suti a náletových dřevin, renovaci sochy Jana Nepomuckého, výsadbu několika stromů v obci a další.

Pages