Národní centrum zahradní kultury

Generála Svobody 1192/39
Kroměříž 767 01
49.297528° ╳ 17.383106°
Národní centrum zahradní kultury

A multi-disciplinary centre in the field of care of historical gardens and parks in the Czech Republic. It tries to increase the awareness about the garden culture and rehabilitate it as one of the basic elements in human vs. nature relations.

Multioborové centrum pro oblast péče o historické zahrady a parky v České republice. Snaží se zvýšit povědomí o zahradní kultuře a rehabilitovat ji jako jeden ze základních prvků ve vztahu člověka a přírody.

Nazdar - kulturní prostor

Fügnerova 1054/5
Jablonec nad Nisou 466 01
50.721637° ╳ 15.166662°
Nazdar - kulturní prostor

Nezávislý kulturní prostor v jablonecké Sokolovně. NAZDAR! se zaměřuje na malé divadelní formy, autorské projekty, experimenty, diskuze. NAZDAR! chce navázat na myšlenky Sokola. Ve zdravém těle, kulturní duch!

Neleň!

Slavičín 763 21
49.087985° ╳ 17.873499°
Neleň!

Neleň! is a multi-genre festival, which aims to activate and motivate our city and its surrounding in the interest about the local goings-on. To be inspired by the work of local and outside-of-the-region personalities regardless their age. To demonstrate that hard-working and overcoming the obstacles makes sense. The aim of Neleň! is to enable meetings, mediate dialogues, create a possible space for cooperation or perhaps inspire for something big.

Neleň! představuje příběhy osobností, které inspirují svým úsilím, motivací a nadšením. Smyslem je umožnit vzájemné setkání vystupujících a návštěvníků, a to prostřednictvím přednášek, workshopů a diskuzí. Program kulturně doplňuje vernisáž, divadelní představení a koncerty.

Nezevli jen tak

Kovářská 7
Srbsko, Beroun 267 18
49.935834° ╳ 14.137435°
Nezevli jen tak

We are a group of young people aiming at the improvement of public space via subtle interventions made in cooperation with local inhabitants. We organize workshops for architecture students to help villages and smaller towns. We give students possibility to react on real problems, apply their own approaches and self-realization on spot. We offer the residents the possibility to participate in the decision making about the events in their surroundings, to examine the designing process as well as the active participation in it during the realization itself.

Jsme skupina mladých lidí usilující o zlepšení veřejného prostoru skrze drobné zásahy vzniklé ve spolupráci s místními občany. Organizujeme workshopy pro studenty architektury na pomoc vesnicím a menším městům. Studentům dáváme možnost reagovat na skutečné problémy, uplatnění vlastního přístupu a seberealizace přímo na místě. Občanům nabízíme příležitost zapojit se do rozhodování o dění v jejich okolí, náhled do procesu navrhování i aktivní účast na něm a při samotné realizaci.

NOVA FORMA

Karla Pazderského 2045
Čáslav 286 01
49.916202° ╳ 15.387282°
NOVA FORMA

Smyslem činnosti skupiny, která přijala název NOVA FORMA, je vytvářet prostor pro prezentaci nejen současného výtvarného umění, ale i přednášek, setkávání, koncertů, workshopů a nevšedních událostí. Vyzýváme ke spolupráci umělce, teoretiky a osobnosti ze světa umění a společenských věd: otevírejte s námi témata, o kterých je nutno mluvit.

Nová Perla

Kyjov 37
Krásná Lípa 407 47
50.911995° ╳ 14.461507°
Nová Perla

Na levém břehu Křinice jižního okraje Krásné Lípy vzniká Nová Perla. Nový přístav těch, co tvoří. Před více než desetiletími opuštěnou níťárnu v Kyjově osídlí nejen tvůrci ale všichni ti, které soběstačná komunita potřebuje ke svému životu.

Nový dvor

Šurda 144
Brhlovce 935 02
48.215247° ╳ 18.739103°
Nový dvor

Nový dvor association is an art-craft educational society and an open platform for the actual craft activity, art handicraft and art in the context of possible permacultural wholes. Our main aim is to connect those areas with real life, to participate in creating permacultural units in contemporary society with the final aim of raising the quality and richness of life. The main activity of Nový dvor in the few following years is the rennovation of the objects in the Reservation of monuments of folk architecture - rock habitat Brhlovce.

Občianske združenie Nový dvor je umelecko-remeselná vzdelávacia spoločnosť a je otvorenou platformou pre súčasnú remeselnú činnosť, umelecké remeslo a umenie v kontexte možných permakultúrnych celkov. Našim hlavným zámerom je prepájať tieto oblasti s reálnym životom, podieľať sa na vytváraní permakultúrnych celkov v súčasnej spoločnosti s konečným cieľom vplývať na zvyšovanie kvality a bohatosti života. Hlavnou činnosťou občianskeho združenia Nový dvor počas najbližších rokov je obnova objektov v Pamiatkovej rezervácií ľudovej architektúry- skalné obydlia Brhlovce.

NUUK - Kulturní sauna a osvěžovna

u slepého ramene Labe
Hradec Králové - Stará Třebeš 500 11
50.187077° ╳ 15.817113°
NUUK - sauna a osvěžovna

Kulturní sauna a osvěžovna. ​Kapky potu tak průměrně jednou týdně přetavíme v nějakej ten koncert, performance, divadlo, počtení nebo poplácání rituální metlou.

Spolek Obnaženi

Šafaříkova 2254
Chomutov 430 03
50.465675° ╳ 13.404457°
Obnaženi

Spolek Obnaženi sdružuje profesionální umělce a kulturní aktivisty s osobním vztahem k Chomutovu. Zkušenosti často nabyté studiem na uměleckých školách a účastí na prestižních uměleckých projektech po celém světě, členky a členové spolku Obnaženi od roku 2003 vrací nazpět do Chomutova. Vrcholem jejich aktivit je každoročně multižánrový festival Obnaženi, který patří přinejmenším v Ústeckém kraji k tomu nejlepšímu na poli performance, tance, alternativní hudby, literárního či výtvarného umění.

ODD!SPOT, z.s.

Spolek pořádá multižánrový festival REPETE. Koná se pravidelně každé léto na zámku v Rožmitále pod Třemšínem.

Pages