Kulturák Archa

Lubná 125
Lubná 569 63
49.774089° ╳ 16.223698°
Kulturák Archa

Projekt Kulturák Archa bilancuje na pomezí galerie a komunitního centra. Naši výstavní činnost obohacujeme o doprovodné programy v podobě přednášek, koncertů a edukačních programů.

Kulturní centrum Řehlovice

Na statku 20
Řehlovice 403 13
50.612845° ╳ 13.955194°
Kulturní centrum Řehlovice

Kulturní centrum Řehlovice pořádá mezinárodní projekty na bývalém poplužním statku pánů z Bílé. Naše občanské sdružení bylo založeno se záměrem pořádat česko-německé kulturní a společenské akce, jako jsou sympozia, studijně výměnné a poznávací zájezdy, výstavy, literární setkání, přednášky, divadelní a filmová představení.

Kulturní centrum Vratislavice 101010

Nad Školou 1675
Liberec 30 463 11
50.743739° ╳ 15.092930°
Kulturní centrum Vratislavice 101010

Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010 vzniklo jako odezva na absenci prostor, kde by se mohli vratislavičtí občané setkávat a pořádat nejrůznější kulturní akce. K těmto účelům kdysi sloužila budova známá jako Svoboda, ve které dlouhá léta pod vedením pana Jiřího Veverky probíhaly všechny významnější kulturní akce ve Vratislavicích. Na její tradici bychom nyní rádi navázali a našim obyvatelům nabídli čisté a moderní prostory. Věnujeme velké úsilí přípravě kvalitního kulturního programu, ve kterém bychom se rádi zaměřili především na divadelní představní, koncerty různých žánrů, kvalitní přednášky, taneční zábavy, pravidelná cvičení či interaktivní program pro děti s rodiči.

Kulturní rašelina

Mlázovy 49
Kolinec 341 42
49.314616° ╳ 13.411401°
Kulturní rašelina

Kulturní spolek Rašelina je nezávislou platformou, pečující o kulturní zdraví v Pošumaví. Činnost spolku se zaměřuje na komunitní život, umění (divadlo, tanec, film, vizuální umění, architekturu), péči o přírodu a krajinu, ve které žijeme, snahu o co největší soběstačnost, podporu tradičních řemesel, ale i sousedské vztahy, vazby v regionu. Je to velice široký záběr, stejně jak široké a bohaté je využívání rašeliny v zemědělství, zahradnictví, lékařství, léčitelství, potravinářství a průmyslu vůbec.

Les – společenství pro pěstování, teorii a umění

Lesní a luční pozemek mezi obcemi Hnátnice a Písečná
Orlické hory, Louka 50.027355, 16.462956 Les 50.027306, 16.461111
50.027306° ╳ 16.461111°
Les – společenství pro pěstování, teorii a umění

Místo spojující tvorbu, výzkum, zemědělskou práci, aktivismus a odpočinek. S představou sdílení a společného rozvíjení byl pro tyto účely v roce 2019 zakoupen lesní a luční pozemek o rozloze 2,8 ha v obci Hnátnice v Orlických horách. Záměrem společenství je vytvořit udržitelný bio-diverzní les přátelský pro nejpestřejší formy života od mikroorganismů, bakterií, rostlin, hub, živočichů až po člověka. Postupně zde vzniká hospodářství a zahrada založené na permakulturních principech a celoroční program vzdělávacích a kulturních akcí.

Lesoochranarske zoskupenie Vlk

Tulčík 310
Tulčík 082 13
49.086506° ╳ 21.309613°
Lesoochranarske zoskupenie Vlk

To live a dignified life, we need a healthy country. Such a country needs natural forests. At the present time, however, forests are on the margin of interest of state administration as well as of the considerable part of population. And even if someone happens to take interest in the forests, they are regarded only as a potential source of profit. Slovak forests ravaged by clearcuts are exported abroad under scandalous circumstances and under the supervision of state administration. The bad state of forests resulting from the tragic forest management is being justified in the public by use of lame excuses about air pollution. The truth, however, is hidden in the forest management plans, kept a secret tooth and nail. The forest companies keep asking for state subsidies for forest "damages", at the same time killing off all predators that are capable of eliminating these damages in a natural way. Wood is logged even in nature reserves and natural parks! Therefore it's time to say loud STOP! And to act. That's why we are here. We want to be the alternative. The alternative formed by honest, incorruptible people, who simply "Protect forests".

Also on behalf of those, who don't have the time, knowledge, courage, or will to do so.

Jedným z hlavných cieľov organizácie je vytvorenie siete bezzásahových lesov na 10 % územia Slovenska, a to aj vytváraním súkromných rezervácií. Vďaka akcii Kúp si svoj strom vznikla prvá súkromná lesná rezervácia v strednej a východnej Európe, SPR Vlčia v Čergove (21,24 ha) a v súčasnosti ľudia symbolickou kúpou stromu prispievajú na jej rozšírenie. Podarilo sa už prikúpiť 59,37 ha. Stromy sa často aj darujú k rôznym príležitostiam. Kto si chce prísť strom osobne vybrať, môžeme ho sprevádzať. Pre širokú verejnosť organizujeme jedinečné terénne semináre Gaia – náš domov v lesoch severovýchodného Slovenska: 2. 6. – 10. 6. v Čergove, 15. 9. – 23. 9. v Busove. Počas letného tábora obnovujeme značenie niektorej zo súkromných či štátnych rezervácií, teraz to bude v Kyjovskom pralese vo Vihorlate: 30. 7. – 5. 8.

Libuše - sousedský dům Janov

Přátelství 110
435 42
50.592703° ╳ 13.565691°
Libuše - sousedský dům Janov

Libuše je ekologické a kulturní centrum v Janově, které zaštiťuje spolek MY Litvínov. Slouží všem lidem pro společné setkávání, bezpečné trávení volného času. Za předpokladu respektování práv a odlišností ostatních

Löblhof & Artgrund

Staňkovice 1
Staňkovice 285 04
49.875612° ╳ 15.015386°
Löblhof & Artgrund

The Löblhof & Artgrund art studio provides space to stop, rediscover a sense of tradition and true village life.

They organise the project of symposia In Gardens, which raises the question of interventions specific to a given locality (landscape installations) and views the issue of the relationship between man and the garden from several perspectives. The theme of the year offers different views of the garden phenomenon.

V uměleckém studiu Löblhof & Artgrund je poskytován prostor pro zastavení, znovunalezení citu pro tradici a pravý vesnický život.

Organizují projekt symposií V zahradách, který vyvolává otázku zásahů specifických pro danou lokalitu (krajinné instalace) a nahlíží problematiku vztahu mezi člověkem a zahradou z několika perspektiv. Téma daného roku nabízí různé pohledy na fenomén zahrady.

Luhovaný Vincent

Antonína Slavíčka 267
Lázně Luhačovice 763 26
49.100534° ╳ 17.762609°
Luhovaný Vincent

The non-profit organization Luhovaný Vincent is an organizer of the eponymous festival. Its aim is to enrich the cultural life of Luhačovice and develop live music, theatre, dance, visual, literary and film art forms. At the same time fill the educational and enlightenment aim with discussions, lectures and presentations. The festival is volunteer based, it revitalizes the spa environment and enriches the colouring of the peaceful spa city.

Spolek Luhovaný Vincent je pořadatelem stejnojmenného festivalu, jehož cílem je obohacení kulturního života Luhačovic a rozvoj živých hudebních, dramatických, tanečních, výtvarných, literárních a filmových forem. Zároveň prostřednictvím besed, přednášek a prezentací naplňuje edukativní a osvětový záměr. Festival funguje na dobrovolnické bázi, revitalizuje lázeňský prostor a obohacuje kolorit poklidného lázeňského města.

Galerie Luxfer

Riegrova 347
Česká Skalice 552 03
50.392206° ╳ 16.051478°
Luxfer Open Space

Luxfer Open Space stands for as an umbrella platform of the Luxfer Gallery, the Luxfer Open Space Academy (LOSA!), Luxfer Open Space Residency, Workshops and Symposias for the professional and general public, including outside home gallery. The importance of the project gallery Luxfer is completely non-profit activity to decentralize art scene and disseminate current art in the region. This project helps to dispel the obscurity and inaccessibility and the resulting distrust in contemporary art.

Luxfer Open Space and Galerie Zvenku: Maloskalická 40, Česká Skalice

Luxfer Open Space je zastřešující platforma pro Galerii Luxfer, Luxfer Open Space Academii (LOSA!), umělecké rezidence, workshopy a symposia pro odbornou i širokou veřejnost i mimo domovskou galerii. Význam projektu Galerie Luxfer je zcela nezisková aktivita s cílem decentralizovat uměleckou scénu a šířit aktuální výhonky do regionu a podílet se tak na aktivní osvětě nejúčinnějším způsobem, a to osobní zkušeností a kontaktem. Tento projekt napomáhá rozptýlit nesrozumitelnost a nedostupnost a z toho plynoucí nedůvěru v současné umění. Projekt Galerie (Z)venku je velkoformátová dlouhotrvající prezentace jednoho uměleckého díla na fasádě objektu Luxfer Open Space.

Luxfer Open Space a Galerie Zvenku: Maloskalická 40, Česká Skalice

Pages