Súľov-Hradná

Súľov-Hradná 013 52
49.164696° ╳ 18.588138°
Zraková Pyramída

{{{C}}}

Juraj Gábor chooses one static view into an open landscape where he places his wooden object. The object is framing the only (real) view, becomes the monument in landscape and for landscape or can be used as an emergency tourist shelter.

Juraj Gábor vyberá jediný statický pohľad do otvorenej krajiny, kde umiestňuje svoj drevený objekt. Objekt rámuje jediný (reálny) výhľad, stáva sa monumentom v krajine a pre krajinu, alebo slúži ako núdzový turistický prístrešok.