[ca

Dolnostudénská 2950/5
Šumperk 787 01
49.957598° ╳ 16.977556°
[ca

The project contemporary czech art aims to present the works of contemporary Czech artists whose artistic expression may be regarded as distinctive and extraordinary to both the lay and professional public. The project’s goal is to alleviate the conflict between the contemporary spectators and contemporary art.

Projekt contemporary czech art byl založen, aby napomohl prezentovat široké, ale i odborné veřejnosti díla současných českých umělců a umělkyň, jejichž výtvarný projev lze považovat za osobitý a výjimečný. Za cíl si klade umenšovat rozpor mezi současným publikem a současným uměním.