Luhovaný Vincent

Antonína Slavíčka 267
Lázně Luhačovice 763 26
49.100534° ╳ 17.762609°
Luhovaný Vincent

The non-profit organization Luhovaný Vincent is an organizer of the eponymous festival. Its aim is to enrich the cultural life of Luhačovice and develop live music, theatre, dance, visual, literary and film art forms. At the same time fill the educational and enlightenment aim with discussions, lectures and presentations. The festival is volunteer based, it revitalizes the spa environment and enriches the colouring of the peaceful spa city.

Spolek Luhovaný Vincent je pořadatelem stejnojmenného festivalu, jehož cílem je obohacení kulturního života Luhačovic a rozvoj živých hudebních, dramatických, tanečních, výtvarných, literárních a filmových forem. Zároveň prostřednictvím besed, přednášek a prezentací naplňuje edukativní a osvětový záměr. Festival funguje na dobrovolnické bázi, revitalizuje lázeňský prostor a obohacuje kolorit poklidného lázeňského města.

Magazín Terezín

náměstí Československé armády 87
Terezín 411 55
50.510538° ╳ 14.148977°
Magazín Terezín (již nefunguje)

The multi-functional space magazín first opened at the beginning of October 2015. It wanted to become a fresh and dynamic centre of culture and education not only for Terezín inhabitants. Guests from the whole world had the possibility to participate at putting together the whole-year-long program of activities that could leave the hinterland of magazín and reach the streets of Terezín.

Multifunkční prostor magazín se svým uživatelům otevřel na začátku října 2015. Měl svěžím a dynamickým způsobem sloužit jako centrum kultury a vzdělávání nejen obyvatelům Terezína. Hosté z celého světa měli možnost podílet se na sestavení a uskutečnění celoročního pořadu aktivit, které mohou ze zázemí magazínu přesáhnout i do terezínských ulic.

Menteatrál

Bartošovice v Orlických horách 84
Neratov 517 61
50.213611° ╳ 16.549444°
Menteatrál

Menteatrál is unique international festival of theaters working with mentally disabled people, which takes place from 2014 every year at the end of July in village Neratov, North Bohemia.

Festival Menteatrál je platforma pro setkání divadelních souborů a umělců, kteří se dlouhodobě zabývají prací s lidmi s mentálním znevýhodněním a jiných specifických skupin a snaží se svojí tvorbou přinést na českou uměleckou scénu téma důležitosti integrace a soužití s tzv. znevýhodněnými lidmi. Divadlo, workshopy, diskuze, koncerty a především naopakovatelná atmosféra. Setkání umělců a příznivců divadelní tvorby s lidmi s mentálním postižením.

Mustarinda

61 Paljakantie
89400
64.725371° ╳ 28.085410°
Mustarinda

Mustarinda reaches for a post-fossil culture in the long term. The energy and logistics solutions, as well as the garden at the Mustarinda house in Hyrynsalmi provide the prerequisites for work based on renewable energy sources and minimal emissions. The exhibitions, events, projects and residence programme at Mustarinda support these goals.

Národní centrum zahradní kultury

Generála Svobody 1192/39
Kroměříž 767 01
49.297528° ╳ 17.383106°
Národní centrum zahradní kultury

A multi-disciplinary centre in the field of care of historical gardens and parks in the Czech Republic. It tries to increase the awareness about the garden culture and rehabilitate it as one of the basic elements in human vs. nature relations.

Multioborové centrum pro oblast péče o historické zahrady a parky v České republice. Snaží se zvýšit povědomí o zahradní kultuře a rehabilitovat ji jako jeden ze základních prvků ve vztahu člověka a přírody.

Neleň!

Slavičín 763 21
49.087985° ╳ 17.873499°
Neleň!

Neleň! is a multi-genre festival, which aims to activate and motivate our city and its surrounding in the interest about the local goings-on. To be inspired by the work of local and outside-of-the-region personalities regardless their age. To demonstrate that hard-working and overcoming the obstacles makes sense. The aim of Neleň! is to enable meetings, mediate dialogues, create a possible space for cooperation or perhaps inspire for something big.

Neleň! představuje příběhy osobností, které inspirují svým úsilím, motivací a nadšením. Smyslem je umožnit vzájemné setkání vystupujících a návštěvníků, a to prostřednictvím přednášek, workshopů a diskuzí. Program kulturně doplňuje vernisáž, divadelní představení a koncerty.

Nezevli jen tak

Kovářská 7
Srbsko, Beroun 267 18
49.935834° ╳ 14.137435°
Nezevli jen tak

We are a group of young people aiming at the improvement of public space via subtle interventions made in cooperation with local inhabitants. We organize workshops for architecture students to help villages and smaller towns. We give students possibility to react on real problems, apply their own approaches and self-realization on spot. We offer the residents the possibility to participate in the decision making about the events in their surroundings, to examine the designing process as well as the active participation in it during the realization itself.

Jsme skupina mladých lidí usilující o zlepšení veřejného prostoru skrze drobné zásahy vzniklé ve spolupráci s místními občany. Organizujeme workshopy pro studenty architektury na pomoc vesnicím a menším městům. Studentům dáváme možnost reagovat na skutečné problémy, uplatnění vlastního přístupu a seberealizace přímo na místě. Občanům nabízíme příležitost zapojit se do rozhodování o dění v jejich okolí, náhled do procesu navrhování i aktivní účast na něm a při samotné realizaci.

Perla

Kyjov
49.009867° ╳ 17.122510°
Nová Perla

Nová Perla is moving from Vrané nad Vltavou into another industrial object in Kyjov.

Nová Perla se stěhuje z papírny ve Vraném nad Vltavou do industriálního objektu v Kyjově.

Brhlovce

Brhlovce 935 02
48.215247° ╳ 18.739103°
Nový dvor

Nový dvor association is an art-craft educational society and an open platform for the actual craft activity, art handicraft and art in the context of possible permacultural wholes. Our main aim is to connect those areas with real life, to participate in creating permacultural units in contemporary society with the final aim of raising the quality and richness of life. The main activity of Nový dvor in the few following years is the rennovation of the objects in the Reservation of monuments of folk architecture - rock habitat Brhlovce.

Občianske združenie Nový dvor je umelecko-remeselná vzdelávacia spoločnosť a je otvorenou platformou pre súčasnú remeselnú činnosť, umelecké remeslo a umenie v kontexte možných permakultúrnych celkov. Našim hlavným zámerom je prepájať tieto oblasti s reálnym životom, podieľať sa na vytváraní permakultúrnych celkov v súčasnej spoločnosti s konečným cieľom vplývať na zvyšovanie kvality a bohatosti života. Hlavnou činnosťou občianskeho združenia Nový dvor počas najbližších rokov je obnova objektov v Pamiatkovej rezervácií ľudovej architektúry- skalné obydlia Brhlovce.

Trenčianske Teplice

Trenčianske Teplice
48.909489° ╳ 18.167536°
Opuštená (re)kreácia

Abandoned (re)creation was founded in 2011 in the spa town of Trenčianske Teplice, which is a significant place abounding in 20th century quality architecture. Many of these buildings have been abandoned in spite of representing cultural heritage that exceeds Slovak borders. Due to this fact, Abandoned (re)creation has been gradually transformed from an arts workshop for students into a project with scholarly background, which promotes salvage of modernist architecture monuments in Trenčianske Teplice.

Opustená (re)kreácia vznikla v 2011 v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice. Toto mesto je známe vysokou koncentráciou kvalitnej architektúry 20. storočia avšak mnohé objekty dnes chátrajú aj napriek tomu, že sa jedná o národné kultúrne pamiatky, ktoré svojím významom presahujú hranice Slovenska. Vzhľadom na tento fakt sa Opustená (re)kreácia postupne transformovala z umeleckého workshopu pre študentov, na projekt s odborným pozadím, ktorý vystupuje za záchranu pamiatok modernistickej architektúry Trenčianskych Teplíc. Projekt se bude postupne presúvať aj do ostatných slovenských kúpeľných miest

Pages