Kinobus

Nová Dubnica 018 51
49.068506° ╳ 18.769251°
Kinobus (nielen) filmový festival

Kinobus, a thematic (not only) film display, is a playful event, experimenting with the forms of presenting films, possibilities of art and its relation to locality. The event takes upon a simple form - travelling by bus with its audience across the old village cinemas, enlivening old, sometimes forgotten and abolished, at other times still functioning, village cinemas, that are outliving in the memory of the nation. It is a non-commercial and non-competitive display, with the colloquial character.

Tematická (nielen) filmová prehliadka Kinobus je hravá akcia, experimentujúca s formami prezentácie filmu, možnosťami umenia a jeho vzťahu k lokalite. Akcia skrz jednoduchú formu - cestovanie autobusmi s divákmi po starých vidieckych kinosálach, oživuje staré, niekedy zabudnuté a zrušené, inokedy ešte stále funkčné, dedinské kinosály, ktoré prežili v pamäti národa. Jedná sa o nekomerčnú a nesúťažnú prehliadku, so seminárnym charakterom.