BaoDílna

Pražská 157/12
Tábor 390 01
49.413639° ╳ 14.659979°
BaoDílna

Studio, graphic atelier, gallery, neighboring university, regular artwork for children and adults under the guidance of Baobab authors, residencies for illustrators, Tabook and Mirakl festivals.

Ateliér, grafická dílna, vitrínová galerie, sousedská univerzita, pravidelné výtvarky pro děti i dospělé pod vedením autorů z Baobabu, rezidenční pobyty pro ilustrátory, festivaly Tabook a Mirákl.