Pracoviště Hostětín Centrum Veronica

86 Hostětín
Hostětín 687 71
49.050625° ╳ 17.878806°
Ekologický institut Veronica

EIV is an expert and educational institution offering the interpretation of expert environmental subjects. It is active in Brno and Hostětín and gives attention to both urban and country environment. We have worked with a wide range of subjects, with our local details as well as with many international issues, from Hostětín to Europe, beginning with practical care of nature and including also works of art. Our mission is to support environment-friendly attitudes towards nature, landscape and their natural and cultural values.

Ekologický institut Veronica je profesionální pracoviště Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica. Svou expertní a vzdělávací činností poskytuje interpretaci odborných environmentálních témat. Zabývá se jak městským, tak venkovským prostředím, v širokém záběru od místního detailu po mezinárodní souvislosti. Provozuje ekologickou poradnu, Centrum Veronica Hostětín a vydává stejnojmenný časopis.

Elektrárňa Piešťany

Staničná 2334/51
Piešťany 921 01
48.595519° ╳ 17.817156°
Elektrárňa Piešťany

A municipal mazut power station from 1906 became - after a successfull reconstruction - a Centre of creative energy and art. Scientific holes and Scientific cafés are dedicated to small as well as bigger science enthusiasts. The power station became a part of the list of national cultural monuments thanks to its technical and architectonic values in 1995.

Obecná mazutová elektráreň z roku 1906 sa po úspešnej rekonštrukcii stala Centrom kreatívnej energie a umenia. Malým aj veľkým nadšencom vedy sú určené Vedecké brlohy a Vedecké kaviarne. Pre svoje technické a architektonické hodnoty bola elekráreň v roce 1995 zapísaná do zoznamu národných kultúrnych pamiatok.

Centrum Vincence Zahradníka

Zubrnice 39
Ústí nad Labem 400 02
50.650650° ╳ 14.221178°
Fara Vincence Zahradníka

Centrum Vincence Zahradníka zkoumá, rozvíjít a předávát odkaz této významné osobnosti. Program centra zahrnuje výukové programy, publikační a muzejní činnost a různé formy práce s veřejností.

Farmstudio

Vysoká 26
Vysoká 277 24
50.411560° ╳ 14.538565°
Farmstudio

Farmstudio provides a territory for outdoor artistic creative activities and workshops for interested persons from the fields of visual arts, music, theatre, dance, literature etc. It also organizes residency stays and operates a gallery focused on contemporary art. An accommodation, a large studio with the possibility of photography studio and another inspirative spaces are provided. Its location in the protected area of Kokořínsko offers an accessibility from the capital and at the same time the residence in the landscape of enigmatic hollows, cliffs and deep forests. The emerging cultural and artistic centre welcomes any offers for cooperation.

Farmstudio poskytuje zázemí pro plenéry a workshopy zájemcům z oblasti výtvarného umění, hudby, divadla, tance, literatury apod. Dále organizuje rezidenční pobyty a provozuje galerii zaměřenou na současné umění. K dispozici je ubytování, rozlehlý ateliér s možností fotografického studia a další inspirativní prostory. Umístění v CHKO Kokořínsko nabízí dostupnost hlavního města a současně pobyt v krajině tajemných roklí, skal a hlubokých lesů. Vznikající kulturní a umělecké centrum vítá jakékoliv nabídky na spolupráci.

Statek Ústsko

Luhačovická 384
Bojkovice 687 71
49.044983° ╳ 17.789012°
Festival Mišmaš

Mišmaš festival is settled in an old farm Ústsko in Bojkovice, upon a hill with a spectacular view of White Carpathian foothills and chateau Nový Světlov. For 23 years it has been essentially DIY, without engaging sponsors, guards or security fences. Concerts take place in an old horse stable and in a spacious tent on a meadow, an electronic music stage is situated next to the remnants of a barn, in a close distance to a wine bar.

Festival probíhá na statku Ústsko nad obcí Bojkovice, z něhož je krásný výhled na okolí, zámek Nový Světlov a podhůří Bílých Karpat. I po 23 letech se stále jedná o DIY akci bez sponzorů, vyhazovačů a oplocení. Koncerty probíhají v maštali a na louce ve stanu, taneční stage vedle ruin staré stodoly, poblíž vinný sklípek a jako bar slouží upravený hospodářský dům.

Festival Paseka

Trojanovice 19e
Trojanovice 744 01
49.523624° ╳ 18.180852°
Festival Paseka

Festival nepopulárních kapel, divadel a neřízeného veselí.

Klatovy, nádraží ČD (a další nádraží)

Klatovy 339 01
49.401100° ╳ 13.275337°
Festival Trať

Trať je kočovný festival spojující mladé umění se zapomenutou nádražní architekturou.

Fujaré

Javornická 686
Rožnov pod Radhoštěm 756 61
49.464704° ╳ 18.145946°
Fujaré

FUJARÉ, z. s. je tvůrčí, dramaturgicko-produkční jednotka, která vznikla a od roku 2016 působí v Rožnově pod Radhoštěm a okolí. Vytváříme kulturně-společenské projekty a aktivity občanské společnosti nejen v místě, kde žijeme. Fujaré je dobrovolná občanská aktivita, Fujaré to baví, Fujaré se zajímá o svět, Fujaré nemá vlastní prostor, Fujaré je neziskovka.

Galerie 18

Jiřího náměstí 36
Poděbrady 290 01
50.142451° ╳ 15.116786°
Galerie 18 - G18

Dočasný projekt v opuštěných prostorech historického domu, který čeká na nové využití. Nekomerční poděbradský pop-up kulturní prostor pro všechny druhy umění a všechny generace

Galerie AMB

Ambrožova 729/1
Hradec Králové 500 02
50.209283° ╳ 15.822329°
Galerie AMB

Galerie ve Sboru kněze Ambrože Církve československé husitské.

Pages