Veřejný sál Hraničář

Prokopa Diviše 1812/7,
Ústí nad Labem 400 01
50.663114° ╳ 14.032226°
Veřejný sál Hraničář

The public hall Hraničář is an open platform which supports and connects contemporary art and culture with everyday life in a dynamically developing society.

Hraničář is the place for creative people who need to reflect the changes in both the community and the overall society via artistic expression and thus being able to use their enthusiasm to enrich the public space by innovative and creative ideas and venues. We see the contemporary art and culture as more than just life enrichment and leisure time activity, but we mainly see it as a tool for creativity and personal development, finding out new opportunities for communication within the contemporary society.

Veřejný sál Hraničář je otevřenou platformou propojující současné umění a kulturu s každodenním životem v dynamicky se rozvíjející společnosti. Je prostorem pro kreativní lidi, kteří potřebují reflektovat jak komunitní, tak celospolečenské změny uměleckými prostředky a jsou schopni svým entuziasmem obohacovat veřejný prostor o neotřelé a kvalitní myšlenky. Spolek vnímá současné umění a kulturu jako více než nadstavbu a volnočasovou aktivitu – kulturu a současné umění považuje zejména za prostředek pro rozvoj tvořivosti, osobnostního růstu a objevování nových způsobů komunikace v široké společnosti.

Veselské kulturní centrum

náměstí Míru 667
Veselí nad Moravou 698 01
48.951545° ╳ 17.382873°
Veselské kulturní centrum

Organizace má na starosti organizaci a rozvoj kulturního života, společenského života a cestovního ruchu ve městě Veselí nad Moravou a jeho blízkého okolí. V rámci své činnosti má rovněž na starosti jak zajišťování společenských akcí ve veřejném prostoru, tak provoz kina Morava, Městské knihovny, Kulturního domu a Turistického centra Veselska. Dalším cílem je rozvíjet činnost i do opomenutých míst nejen v prostorách města.

Víkend otevřených zahrad

Lednicko-valtický areál
Lednice 691 44
48.807978° ╳ 16.812050°
Víkend otevřených zahrad

Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti vznikl ve Velké Británii. V České republice do projektu zapojujeme i běžně navštěvovaná místa, ovšem s doplňkovým programem. Rádi bychom v tento červnový víkend prezentovali veřejnosti význam vegetace a posílili její postavení ve společnosti. Chceme zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech.

Vzdielávacie centrum Zaježová

Polomy 20
Pliešovce 962 63
48.423943° ╳ 19.156296°
Vzdielávacie centrum Zaježová

Centrum vytvorila Živica ako priestor, kde môžete načerpať nové inšpirácie, hlbšie poznávať samých seba, navracať sa k vlastnej sile a zažívať iný rozmer života uprostred prírody. Gazdovská usadlosť premenená na modernú umelecko-prírodnú stavbu. Ponúkame rôzne skupinové semináre a pobyty, kde sa prejavuje sila kruhu ľudí s podobným zámerom.

White Gallery

Osík u Litomyšle 371
Osík u Litomyšle 569 67
49.847136° ╳ 16.284960°
White Gallery

Modern gallery and deposit of the images and works on paper by Ludmila Jandová. Opening hours: June - October according to current exhibitions, or on phone reservation at +420 604203145.

Moderní galerie a depozitář obrazů a prací na papíře Ludmily Jandové. Otevírací doba: červen - říjen dle aktuální výstavy, kdykoliv jindy po předchozí telefonické domluvě na tel. 604203145.

WTG - Walkthrugallery

podchod, třída Karla IV.
Hradec Králové 500 02
50.213897° ╳ 15.821701°
WTG

Galerie WTG vznikla na námět Zuzany Bramborové na podzim roku 2009. Provoz galerie zajišťuje Kontrapunkt spolu s podporou města Hradec Králové. Hlavním záměrem projektu, je oživení prostoru a zprostředkování umění královéhradecké veřejnosti.

Z kopce

Dolní Cerekev 588 45
49.344488° ╳ 15.456551°
Z kopce

Převážně hudební setkání na některém z kopců kolem Dolní Cerekve. Žánrem alternativa pro místní, místem alternativa pro přespolní.

Za Opavu

Matiční Dům, Rybí trh 177
Opava 746 01
49.937972° ╳ 17.900323°
Za Opavu

Cílem sdružení Za Opavu je přispívání k ochraně přírodního a kulturního dědictví na Opavsku.

Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Námestie SNP 16
Banská Bystrica 974 01
48.735222° ╳ 19.144376°
Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry je nezisková organizácia, ktorá spočiatku fungovala ako neformálne zoskupenie umelcov, miestnych ľudí, študentov a dobrovoľníkov. V súčasnosti je miestom stretávania sa rôznych ľudí a komunít. Hlavným poslaním centra je prezentácia a podpora tvorby súčasného umenia prevažne performatívnych žánrov (hosťovanie a rezidenčné pobyty umelcov) ako aj organizácia vlastných podujatí, vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre mladých ľudí a širokú verejnosť v interiéroch a v priľahlej záhrade.

Zámek Maleč

Maleč 582 76
49.770929° ╳ 15.679134°
Zámek Maleč

Zámek byl 40 let letním sídlem jednoho z nejvýznamnějších českých politiků 19.století F. L. Riegra a posledních 14 let svého plodného života i zázemím jeho tchána Otce národa Františka Palackého.

V roce 2018 jsme v rámci akcí připomínajících 200 leté výročí narození F. L. Riegra, v den 220. narozenin F. Palackého otevřeli zcela novou stálou expozici představující život a dílo těchto dvou nejvýznamnějších osobností 19. století, kteří významně přispěli k emancipaci a rozvoji českého národa.

Pages