Díra výstavní

Resselovo náměstí - Pasáž Žralok
Chrudim 537 01
Tel. +420 775 871 435
49.951238° ╳ 15.795455°
Díra výstavní

The area of ​​a glazed niche in the center of Chrudim used for exhibitions. The art of grasping thoughts, attitudes, inner appeals and personal reflections. Lively, free and open. Minigallery, which is open to the public - day and night.

Prostor zasklené niky v centru Chrudimi sloužící k výstavám. Umění uchopování myšlenek, postojů, vnitřních apelů a osobních reflexí. Živé, svobodné a otevřené. Minigalerie, která je volně přístupna veřejnosti – ve dne v noci.