RurArtMap 2021
V letošním roce vydáváme tištěnou mapu již podesáté! Mapa sleduje nezávislou kulturu v oblastech mimo hlavní centra, kde se před létem otřepává z vynucené izolace. Opět vás zveme k putování po zarostlých cestách za uměním, které se usídlilo ve mlýnech, na farách, hřbitovech, na loukách a v lesích, ve skanzenech, v lázních, na farmách, v továrnách, v kostelích, na nádražích, v zaniklých obcích, na pastvinách, v garážích, v autobusových zastávkách či v silech. Jako přílohu jsme zvolili architektonické a krajinářské projekty související s vodou: najdete zde přehradní nádrže, zaplavené obce, vodní elektrárny, obnovené mokřady, lázně, koupaliště i několik vodou nasáklých uměleckých děl. Na mapě je barvami vyznačený úhrn srážek za posledních 10 let.