rurartmap

RurArtmap 2011 – 2021

Přátelé (nejen) venkovského umění! Možná jste se s naší RurArtMapou již někde setkali. 10 let vycházela v tiskové podobě jako kulturní průvodce na léto. Dlouhodobě se, kromě mapování nezávislé kultury v oblastech mimo hlavní centra, zaměřujeme také na různá témata přítomné ve venkovské krajině jako například: stezky a cesty tradiční a historické a také na nekonvenční procházení krajinou s výraznou symbolikou či uměleckým zaměřením, umělecká díla v krajině, vodní díla, památné stromy a aleje, opuštěné památky a další.

Všechny vydané mapy jsou ke stažení zde.

V roce 2024 pro vás připravujeme nový koncept tiskové verze mapy. Zatím s námi zůstaňte ve "venkovském" obraze zde v prostředí on-line verze mapy, kde budeme i nadále zveřejňovat příspěvky o strastiplných cestách umění na venkově a kulturních periferiích a úctyhodný seznam kulturních organizací, uměleckých kolektivů a projektů i nadále doplňovat.