Koniareň

Jána Husa / Komenského
Trebišov 075 01
48.631964° ╳ 21.713573°
Koniareň

Koniareň is an alternative space for supporting creativity and presenting contemporary art and culture. The aim of Koniareň is to fill the gap in between the traditional institutions and create conditions for presenting contemporary art. To bring the actual trends into the cultural periphery and making accessible young, fresh art to wider audiences.

Koniareň je alternatívny priestor na podporu tvorby a prezentácie súčasného umenia a kultúry. Cieľom Koniarne je vyplniť medzeru medzi tradičnými inštitúciami a vytvárať podmienky pre prezentáciu súčasného umenia. Prinášať aktuálne trendy na kultúrnu perifériu a sprístupňovať mladé, "čerstvé" umenie širšej verejnosti.